Niestandardowe oświetlenie elewacyjne – przykłady zastosowania

lampa na elewację

Systemy oświetleniowe mogą być montowane w różnych miejscach. Źródła światła można instalować np. na suficie, przy podłodze, a także – na elewacjach. Te ostatnie są bardzo zróżnicowane, gdyż mogą być przeznaczone do wielu, często bardzo niecodziennych zadań.

Oświetlenie elewacyjne w warunkach awaryjnych

W systemach oświetlenia elewacyjnego bardzo ważną kwestią jest ich niezawodność. To właśnie dlatego bardzo często wykorzystuje się je w awaryjnych systemach oświetleniowych, które wymagają nieco innej technologii montażu obwodów elektrycznych. Awaryjne zestawy oświetleniowe nie muszą zapewniać pełnej jasności. W przypadku niektórych pomieszczeń wystarczy jedynie kilkanaście lumenów, co jest wartością wystarczającą, by móc z łatwością zorientować się w określonym wnętrzu i przenieść się do bezpiecznej lokalizacji. Co ważne – zaprojektowane w ten sposób oświetlenie powinno spełniać swą funkcję na tyle długo, na ile jest to określone w stosownych normach i instrukcjach.

Właściwości przeciwpożarowe

Istotną cechą awaryjnego oświetlenia elewacyjnego jest jego zdolność do przetrwania pożaru, a co za tym idzie – wysokich temperatur. Oznacza to, że obwód zasilający taki układ musi być zaprojektowany w ten sposób, by przetrwać określoną liczbę minut lub nawet godzin, jeśli wynika to ze stosownych przepisów. Tym samym każda, awaryjna lampa na elewację, musi być zamknięta w trwałej i wytrzymałej obudowie. Mało tego, to samo dotyczy przewodów zasilających całą instalację, gdyż to one są w znacznym stopniu narażone na działanie wysokich temperatur.

Reasumując, lampy na elewację w systemie oświetlenia awaryjnego muszą być zaprojektowane w taki sposób, by zapewniały ciągłość oświetlenia wewnątrz całego budynku, a także by wykazywały dużą odporność na wysoką temperaturę, w tym oddziaływanie pożaru.